Що таке прийменник и сполучник

Що таке прийменник и сполучник

2 Comments

  1. Артимида0254:
    Прийменник – це службова частина мови, яка виражає залежність іменників, числівників і займенників від інших слів у словосполученнях і реченнях
    Сполу́чник — це службова частина мови, яка служить для зв’язку однорідних членів речення та частин складного речення
  2. Yuli4ka7:
    Приклади прийменників: у, в, на, під, над, біля, до
    Приклади сполучників: і, й, та, а, або, але